Az önkormányzatok adóssághelyzete

 

 

 

2012 kora őszén, az önkormányzati adósságkonszolidáció előestéjén, a TÖOSZ és a Bankszövetség fórrumot rendezett az önkormányzatok eladósodottságáról. A letölthető háttértanulmány a mai napig érdekes információkat tartalmaz az önkormányzatok eladósodottságának mértékéről, szerkezetéről. 

Kovács Róbert