Tevékenységi kör

A Helyi Obszervatórium tevékenysége közhasznú, ezért civil ellenőrzési funkciót kíván ellátni kormányzattól, és pártoktól függetlenül a következő területeken:

 1. Az önkormányzati rendszer, a helyi demokrácia, és a helyi ellátás feltételeinek figyelemmel kísérése, az önkormányzati rendszer monitoringja
 2. Eszközök, mutatószámok fejlesztése az önkormányzatok vizsgálatára, a mutatók értékeinek meghatározása
 3. Rendszeres, nyilvános, összehasonlító információk közlése országos és nemzetközi szinten (negyedéves audit, éves audit)
 4. Konferenciák, workshopok, fórumok és képzések szervezése
 5. Projektek, tanulmányok készítése, szekértői tanácsadás

Vizsgált területek - alkalmazott mutatószámok rendszere

 • Helyi demokrácia/társadalmi kirekesztés-befogadást

  1. Közvetlen demokrácia megvalósuló elemei, a lakosság bevonása a helyi közügyekbe
  2. Civil szervezetek bevonása a döntés-előkészítésbe, párbeszéd
  3. Kisebbségek helyzete, társadalmi befogadás
 • Helyi szolgáltatások – szolgáltató önkormányzat

  1. Szolgáltatások megléte
  2. Szolgáltatások elérhetősége
  3. Szolgáltatások minősége
 • Helyi pénzügyek

  1. Pénzügyi stabilitás
  2. Bevételi politikai
  3. Önkormányzati prioritások
 • Programozás és pénzügyi tervezés

  1. Helyi önkormányzat abszorpciós kapacitása
  2. Támogatások hasznosulásának mérése, és program-monitoring
 • Lakossági elégedettség

  1. Népesség számának változása
  2. Lakosság közérzete
  3. A helyi politika lakossági támogatottsága
 • Helyi gazdaság (lakosság és vállalkozások helyzete) - önkormányzati erőfeszítések, politika hatása

  1. A lakosság jövedelmi és foglalkoztatási helyzetének változása
  2. A helyi vállalkozások versenyképességének változása
  3. Önkormányzati intézkedések az elérhetőség, a lakosság és a vállalkozások helyzetének javítására

A fenti mutatók alapján összetett mutatószámot alakítunk ki, amely egy-egy település, térség fejlettségét jeleníti meg. Ez a komplex mutatószám összehasonlíthatóvá teszi az önkormányzatok tevékenységét, illetve annak eredményességét.