Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Születési hely, idő:    
     
Munkahely:    
     
Nyelvismeret:   Spanyol
Angol
Német
     
Végzettség: 2010 Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola
Summa Cum Laude eredménnyel szerzett doktori fokozatot.
A disszertáció címe: „A közép-európai fővárosi régiók versenyképességének vizsgálata.
Hogyan növelhető a Közép-magyarországi régió versenyképessége”.
  2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Közgazdász - Nemzetközi Kapcsolatok, Marketingkommunikáció
     
Családi állapot:    

Pályafutás:

2010 -   Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Koordinációs Főosztályának munkatársa
EU Integrációs referens
2008 - 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium  munkatársa
Feladata a területfejlesztés és az építésügy területéhez kapcsolódó projektek szakmai kommunikációja.
2007 - 2008 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tanácsosa
Feladata a területfejlesztés és építésügy szakkommunikációja
2006 - 2007 Robert Bosch Alapítvány - Carl Friedrich Goerderler Programjának ösztöndíjasa
A program keretében Berlinben, Münchenben és Brüsszelben szövetségi, illetve tartományi minisztériumoknál dolgozott.
Témája a metropolisz-régiók létrehozása és intézményi kialakítása volt
2002 - 2006 Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály munkatársa
Feladata önkormányzati, közigazgatási kérdések kommunikációja

Külföldi tapasztalat:

2006 - 2007 Berlin - Szövetségi Belügyminisztérium
München - Bajor Kancellária
2007     Bajorország Képviselete az EU-ban

Egyéb információ:

Bosch ösztöndíjas 2006. augusztus és 2007. május között. Az ösztöndíjprogram keretében Berlin, München és Brüsszelben dolgoztam közigazgatási szerveknél.
Programom a területi közigazgatás modernizációját, a regionális feladatok képviseletét és ellátását foglalta magában.
Munkám középponti kérdése a területi fejlesztés új irányai a policentricizmus jegyében kialakuló metropoliszrégiók voltak.

Publikációk és projektek:

2007 Tanulmány a német önkormányzatok késedelmi kifizetéseiről
2007 A régiók Magyarországa II. kötet. Hálózatok és labirintusok. Kaiser –Ágh – Kisvarga szerk. In.: Schneider Gábor: Az európai fővárosi és metropoliszrégiók versenyképessége: kitörési pontok a Budapesti térség számára. Stratégiai Kutatások - Magyarország 2015. 11-es kötet. MTA-MEH 2007. június
2007 Europäisches Zentrum für Föderalismus Forschung – a német metropoliszrégiók kutatása
2007 Policentrikus regionális politika. Generáció 2020 Egyesület 2007. május
2007 Részvétel a Müncheni Metropoliszrégió létrehozásának projektjében
2007 „Europäisches Metropolregion Nürnberg” tanulmányozása
2006 Tanulmány „Az Európai fővárosi térségek versenye” címmel
2006 „A városi és a rurális kistérség fogalmának meghatározása” című tanulmány
2006 „A regionális versenyképesség és a civil társadalom inkonzisztenciája”. Magyarország 2015 Akadémiai Projekt
2006 „Budapest Conference on EU policies” az EU Consent, a Táncsics Alapítvány és az Ebert Stiftung által szervezett konferencián „Key factors of regional competitiveness. Regional capacity-building and the intensity of social cohesion New Challenges for Hungary” című publikációval vettem részt, és tartottam prezentációt.
2005 „Budapest a Közép-magyarországi Régióban. A Közös versenyképesség perspektívái” című IDEA kötet. Ágh – Kádár szerk. In.: Schneider Gábor: A Közép-magyarországi Régió intézményi struktúrája
2005 IDEA Budapest Munkacsoport szakmai koordinátora
2004 „Együtt vagy külön? A Közép-Magyarországi Régió lehetséges jövőképe” kutatás
2004 Brüsszeli tanulmányút – a Ph.D kutatás keretében. Interjú alanyok például: Balázs Péter regionális biztos; Veronica Gaffey –DG Regio; Pascal Steller – DG Regio koordinátor.
2004 Tanulmány: „A Közép-Magyarországi Régió intézményi felépítése 2”
2004 Tanulmány: „A Közép-Magyarországi Régió intézményi felépítése 1”
2003 „Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz” című könyv társszerzője
2001 létrehozott EU Munkacsoport Diák Közhasznú Egyesület alapító tagja.

Egyéb gyakorlati tapasztalatok:

 • Óraadó tanár az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen és a Zsigmond Király Főiskolán
 • 2010. december. Japán tanulmányút - a Japán Külügyminisztérium 2010. évi pályázatának nyertese
 • 2010. júliusától a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Stratégiai Műhelyének munkájában vesz részt
 • Számos magyar, angol és német nyelvű publikációval rendelkezik a regionalizmus, regionális versenyképesség, az EU területpolitikája, a regionális és kohéziós politika perspektívái, valamint a területi kormányzás vonatkozásában, több egyetemi és főiskolai kurzusnál oktatóként vett részt
 • Résztvevője „A többszintű kormányzás új formái az Európai Unióban és Magyarországon” című OTKA kutatási programnak és „A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban” című OTKA kutatásoknak
 • 2008. május - június a Central European University és European University Institute klaszter-vizsgálatában vett részt Csehország - Lengyelország és Magyarország vonatkozásában. A kutatás a cross-szektorális kapcsolatok regionális szintű vizsgálatára irányult
 • 2008.április - május „A nagyváros és környéke településpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából” című ROP kutatás résztvevője
 • 2007 - 2006      részt vett az „MTA - MEH Stratégiai kutatások, Magyarország 2015” című kutatási projektekben
 • 2005 - 2004      Az IDEA Munkacsoport kutatásaiban vett részt. Témája: a Közép-magyarországi régió vizsgálata volt

Publikációk:

Lektorált publikációk:

 • Dieringer, Jürgen – Laukó, Patricia – Schneider,Gábor (2010): Towards a European Strategy for the Danube Area. In. Ágh –Kaiser – Koller (eds.): Europeanization of the Danube Region. King Sigismund College 2010.
 • Dieringer, Jürgen – Laukó, Patricia – Schneider, Gábor (2010): New territorial perspectives in Central Europe. The European Danube Region Strategy in focus. Hungarian Europe Society.
 • Schneider, Gábor (2010): Formálódó új európai növekedési központok? A közép-európai térség metropoliszrégióinak sajátosságai és kihívásai. Tér és Társadalom. (Befogadott publikáció, megjelenés alatt. Szerkesztőségi nyilatkozat mellékelve.)
 • Schneider, Gábor (2009): Analysis of regional competitiveness in Central European capital city regions. Future perspectives impacts of Regional Policy and Cohesion Policy in Central Europe. Ph.D dissertation.
 • Schneider, Gábor (2009): Átalakulóban a fejlesztéspolitika rendszere az Európai Unióban – újabb kormányzási szereplők és struktúrák megjelenése. Európai Tükör.
 • Gazsó, István – Kovács, Róbert - Perger Éva – Schneider Gábor – Szegvári, Péter – Vigvári, András – Zsugyel, János (2008): A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából II. Területi Statisztika 48. évfolyam 6. szám. 2008. november. pp. 658-674
 • Gazsó, István – Kovács, Róbert - Perger Éva – Schneider Gábor – Szegvári, Péter – Vigvári, András – Zsugyel, János (2008): A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából I. Területi Statisztika 48. évfolyam 5. szám. 2008. szeptember. pp. 524 - 543
 • Schneider, Gábor (2008): Research summary on Functional Urban Areas and micro-regions research ROP 3.1.1. in.: Buday-Sántha,,Attila (ed) (2008): Asset management of local-governance and local development. International Conference. Pécs, 17 May 2008.
 • Kaiser –Ágh – Kis-varga szerk (2007): A régiók Magyarországa II. kötet. Hálózatok és labirintusok. In.: Schneider Gábor: Az európai fővárosi és metropoliszrégiók versenyképessége. Kitörési pontok a Budapesti térség számára. Stratégiai Kutatások - Magyarország 2015. 11-es kötet. MTA-MEH 2007. június
 • Flamm László Benedek szerk. (2003): Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz. A Tagállamok tapasztalatai és gyakorlata In.: Schneider Gábor: PLACCAI - Egy svéd-lengyel interregionális EU-pályázat pp 96-101; Az Európai Tanács 1999 június 21-i 1260/1999 EK rendelete (részletek) pp. 197-205

Kiadványok, tanulmánykötetek:

 • Ágh Attila szerk. (2005): Budapest a özép-magyarországi Régióban. A közös versenyképesség perspektívái. In.: Schneider Gábor: Az Európai fővárosi térségek versenye pp. 73-117 IDEA Budapest Munkacsoport 2005. június + Előadás
 • Ágh Attila – Szemere Veronika szerk. (2006): New Member States in the Enlarged Europe: The Hungarian Perspectives. In. Schneider Gábor: Key factors of regional competitiveness. Regional capacity-building and the intensity of social cohesion. New Challenges for Hungary. pp. 88-102 Táncsics Alapítvány - Euro Contact 2006 + Előadás
 • Generáció 2020: (2007) Közigazgatási reformlépések Magyarországon. In. Schneider Gábor: Policentrikus regionális politika és közigazgatási reform. pp 8-18. Generáció 2020 Alapítvány 2007. május

Internetes megjelenés:

 • Schneider Gábor: A Közép-Magyarországi Régió intézményi felépítése I-II. 2004. Hiányzó link
"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában