Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapest, 1149 Róna u. 95-97/b. III.7.

+36-1-383-5552
+36-30-343-3102

Születési hely, idő:   1954. február 21.
     
Nyelvismeret:   Angol
Francia
Orosz
     
Végzettség: 2008 Európa Tanács - Nemzetközi szakértő tréner
Helyi Önkormányzati Vezetést Támogató Csoport
tréner
  2003 Magyar Közigazgatási Intézet
Szakvizsga: oktatói felkészítő képzés / szakvizsga felkészítő oktató és vizsgáztató
  2002 ECDL
  1998 Magyar Közigazgatási Intézet
Közigazgatási szakvizsga
  1992 UNCHS HABITAT
Település-menedzseroktató / tutori szakképesítés
Nemzetközi szakoktató
  1988 Politikai Főiskola
Politikai szakértő / politológus
  1979 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Jogász
  1972 Vasútgépészeti Technikum
Vasútgépész technikus

Pályafutás:

2010 -   Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala
Főpolgármester Önkormányzati Főtanácsadója
2010     City Consult Bt.
Vezető tanácsadó
Kutatás, felsőfokú oktatás és képzés, üzletviteli tanácsadás
2010     Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
Vezérigazgató
2005 - 2010 Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Stratégiai Igazgató
2004 - 2005 Országos Területfejlesztési Hivatala
Elnök / államtitkári besorolással
2002 - 2004 Miniszterelnöki Hivatal
kormány-főtanácsadó / helyettes államtitkári besorolással
1998 - 2002 Miniszterelnöki Hivatal
Területpolitikai és Közigazgatási Államtitkárság - Hivatalvezető / helyettes államtitkári besorolással
1996 - 1998 Országos Területfejlesztési Központ
Főigazgató / helyettes államtitkári besorolással
1995 - 1996 Miniszterelnöki Hivatal
Kormány-főtanácsadó / helyettes államtitkári besorolással
1992 - 1995 Államigazgatási Főiskola Posztgraduális Intézet
Főiskolai tanár / Igazgató
1988 - 1992 Fővárosi Tanács – Önkormányzat
VB-titkár / Főjegyző

Oktatói tevékenység:

 • 1991 - ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke, t. egyetemi tanár, c. egyetemi docens
 • 1998 - Általános Vállalkozási Főiskola, óraadó tanár
 • 1995 - MSU és a Századvég Politikai Iskola „Leadership Training Programja”, társoktató
 • 1993 - Corvinus Egyetem Politikatudományi és Közszolgálati tanszékei, óraadó tanár
 • 1992 - Századvég Politikai Iskola, előadó tanár
 • 2004 - Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, c. főiskolai tanár
 • 1998 - Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagja
 • 2000 - Magyar Közigazgatási Intézet szakoktatója a köztisztviselők továbbképzésében,  vezetőképzésében, s ennek keretében rendszeresen részt vesz a közigazgatási alapvizsga és szakvizsga tanfolyamokon felkészítő óraadóként és vizsgáztatóként

Egyéb készségek és kompetenciák:

 • EU alapok menedzsment / vezetői gyakorlat és speciális szakképesítés
 • 2008-2009 PMO a SEED Money Alap felhasználásánál a Norvég Alaphoz kapcsolódva
 • 2001.  EU Strukturális és Kohéziós Alapok fogadására felkészítő SPP program (angol) / EU EIPA
 • 2000.   EU Szociális Alap fogadására felkészítő oktatói és szakértői program / EU HIPA

Publikációk:

 • Szegvári Péter: A főváros kétszintű szabályozási modellje = Magyar Közigazgatás 2012/1. szám
 • Szegvári Péter: Tanítási segédanyag az „Önkormányzati működést meghatározó jogi környezet” című egyetemi jegyzethez. Corvinus Egyetem. Budapest. 2011.
 • Szegvári Péter: Milyen legyen a fővárosi önkormányzati struktúra?  = COMITATUS. 2011. július - augusztus
 • Szegvári Péter: A nagyvárosi többcélú kistérségi társulások szerepe a területfejlesztésben. = Térségfejlesztés a Pécsi kistérségben 2005-2010. Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás, Pécs, 2010.
 • Szegvári Péter: Alkotmányozás és önkormányzatiság = Egyenlítő 2010. 7-8.
 • Szegvári Péter: Rendhagyó köszöntő a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 15 éves jubileumára = A tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 15 éve. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság. Tata, 2010.
 • Péter Szegvári (and others): Marjorie jouen – Jean-Pierre pellegrin – Peter ramsden – Péter szegvári – Nadége chambon: Cohesion Support for Local Development: Best practice and future policy options. Policy Report of Local Development to DG REGIO, Brussels, 2010.
 • Szegvári Péter: Miért hagyjuk, hogy így legyen? = A köztársasági alkotmány 20 éve.Tanulmánykötet. Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány – PAMA. Pécs 2009.
 • Szegvári Péter: A közlekedésfejlesztés, a területfejlesztés és a gazdaságfejlesztés összefüggéseiből adódó aktuális feladatok. = Közlekedésépítési Szemle. 2009. Szeptember. 59. évfolyam 9. sz.
 • szegvári Péter: Lehet-e egy unitárius államban alkalmazni a föderális elveket? = COMITATUS. 2009. július - augusztus
 • Péter Szegvári (and others):  Svitlana Slava - Péter Szegvári - Rasa Morkunaite: Institutions of
  investment and innovative development: Ukrainian and international experience. Kyiv: К.І.С., 2008. - 122 p. (hard pages) + 106 pages on CD
 • Péter Szegvári (and others): Svitlana Slava - Péter Szegvári - Natalia Liba: The experience of Hungary in
  support of investment and innovative development = Scientific Journal of
  Uzhorod
  University. Series Economics. -  №25 - 2008. – PP.181-192
 • Szegvári Péter: Segítség a helyi fejlesztések finanszírozásához. = A területfejlesztés útjai az Európai Unióban. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest 2008.
 • Szegvári Péter [társszerzőként]: Gazsó István – Kovács Róbert – Perger Éva – Schneider Gábor – Szegvári Péter – Vígvári András – Zsugyel János: A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából I-II. = Területi Statisztika. 2008. szeptember – november (11. (48.) évfolyam 5-6. számok)
 • Szegvári Péter: Állam és demokrácia. = Andrássy Úti Esték Sorozat. Civil Akadémia Alapítvány. Bp. 2008.
 • Szegvári Péter: A kistérségek szerepe a településfejlesztésben és a közszolgáltatások megszervezésében – avagy hol tart ma a kistérségi közigazgatás? = Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. ELTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék. Rejtjel Kiadó. Budapest. 2008.
 • Szegvári Péter: A helyi önkormányzati fejlesztések forrásteremtési lehetőségei 2008-ban. = ETK Önkormányzati Klubjának Hírlevele. 2008. január. VIII. évf. 1. sz.
 • Szegvári Péter: Párhuzamok és kereszteződések Erdei és Bibó munkásságában mai tanulságokkal.= A Falu. 2007. Ősz XXII/3.
 • Szegvári Péter [társszerzőként]:  Svitlana Slava – David Amborski – Péter Szegvári – Markiyan Dacyshin: Overcoming economically depressed areas: international best practices. Canada – Ukraine RGD Project. Kyiv, 2007.
 • Szegvári Péter [társszerzőként]:  Sértő-Radics István – Szegvári Péter: Local and regional government in Ukraine and the development of cooperation between the EU and Ukraine.= EU Parliament Regional Review Magazine. 2007. October
 • Szegvári Péter [társszerzőként]: Hamarné Szabó Mária – Szegvári Péter – Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika – területfejlesztés – államreform. = Közúti és Mélyépítési Szemle. 2007/5. sz.
 • Szegvári Péter: Alapozás és építkezés. Hatékonyabb lett az intézményrendszer. - Phare-korszak Magyarországon. = Falu –Város - Régió. 2007/1.
 • Péter Szegvári: European Regional Policy and Multi-level Governance in Hungary – Challenges and Realities. = Governing Regional Development.  European University Institute. Florence. 2007.
 • Szegvári Péter [társszerzőként]: Dezső Márta – Fűrész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Bernadette – Szegvári Péter – Takács Imre: Alkotmánytan. I. (Szerk.: Kukorelli István) Osiris- Századvég Kiadó. Bp. 2007.
 • Szegvári Péter: Helyi érdekek és helyi képviselet. (Szabad-e a helyi önkormányzatokat önálló hatalmi ágnak minősíteni?) = Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére. Rejtjel Kiadó. Bp. 2006.
 • Szegvári Péter: Államreform és területfejlesztés. = A Falu. 2006. Tél. XXI/4.
 • Szegvári Péter: Az Európai Unió és Magyarország regionális politikája. Főiskolai Jegyzet. Zsigmond Király Főiskola. Bp. 2006.
 • Szegvári Péter: A stratégiai, a fejlesztési és az adminisztratív kormányzati szervek szerepe a 2007-2013 közötti tervidőszakban.  = Államreform – közigazgatási reform” - A XIV. Országos Jegyző - Közigazgatási Konferencia előadásainak publikált változata. KÖZSZÖV – Duna Palota és Kiadó, 2006.
 • Szegvári Péter: A területi versenyképesség az új országos területfejlesztési koncepcióban. = Versenyképesség, régiók, innováció. (Szerk.: Takács Júlia) Business Class Kiadó Bp. 2006.
 • Péter Szegvári: Summary report of development policy experience of CEE countries regarding the accession to European Union. Canadian Urban Institute / CUI. Toronto. 2006.
 • Szegvári Péter: Államreform hogyan és mikor? = ÖNKORKÉP. 2006/4.
 • Péter Szegvári: Development policy Experience of Hungary regarding the accession to European Union. Canadian Urban Institute/CUI. Toronto. 2006.
 • Szegvári Péter: A regionalizmus esélyei Magyarországon.(„Abszurdisztán” vagy „Csodaország”) = A cselekvő állam. Dr. Kiss István emlékkötet. (Szerk.: Kolundzsija Gábor – Miklóssy Endre – Vidor Ferenc) Agroinform Kiadó. Bp. 2006.
 • Szegvári Péter: Önkormányzatiság és oktatásigazgatás – avagy hol tart ma a kistérségi közigazgatás? = EDUCATIO. 2006/1.
 • Szegvári Péter: Versenyképesség az új Országos Területfejlesztési Koncepcióban. = Területi Statisztika. 2006/3.
 • Szegvári Péter: A területfejlesztés hazai intézményrendszerének kialakulása és változása az elmúlt évtizedben. = Falu – Város - Régió. 2006/1-2.
 • Szegvári Péter: Magyarország és a régiók. = Tizenöt év az európai Magyarországért. Villányi úti Könyvek Tanulmánykötet. Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány. Bp. 2006.
 • Szegvári Péter: Az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó hazai intézményrendszer szabályozása. = Az Európai Unió támogatási rendszerének joga és intézményrendszere. Tankönyv. MKI. Bp. 2006.
 • Szegvári Péter: A térségi fejlesztés-politikai intézményrendszer. Falu – Város - Régió. 2005/3-4.
 • Szegvári Péter: „Abszurdisztán” vagy „Csodaország” – 15 év tükrében: a regionális önkormányzatiság esélyei. = ÖNKORKÉP. 2005/10.
 • Szegvári Péter: Regionális versenyképesség és fenntartható fejlődés a területfejlesztési politika irányait kijelölő új országos fejlesztéspolitikai koncepcióban. = Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara – Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Évkönyv 2004-2005. Pécs. 2005.
 • Szegvári Péter: Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a helyi önkormányzatokra.= Magyarország Politikai Évkönyve 2005. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. 2005.
 • Szegvári Péter: Magyarország és a régiók. = Területi Statisztika 2005. július
 • Szegvári Péter: Felkészültségünk az európai regionális politika és demokrácia követelményeinek érvényesítésére. = Sorsfordító esztendő. Magyar Közgazdasági Társaság – Tas-11 Kft. Bp. 2005.
 • Szegvári Péter: Javaslat a Fővárosi Közmunkák Tanácsa mintájára létrejött intézmény kialakításának jogalkotási koncepciójára azért, hogy minél többen, jobban és könnyebben szerethessük Budapestet. = Hogyan épüljön Budapest? (Szerk.: Juharos Róbert) OCTOGON Könyvek 6. Vertigo Publishing Kiadói, Kft. Bp., 2005.
 • Szegvári Péter: Az Európai Unió Harmadik Kohéziós Jelentésének értékelése magyar nézőpontból. = Uniós Értesítő 2004/8. szám. Aditus Kft.
 • Szegvári Péter: A többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatásáról. = Uniós Értesítő 2004/6. szám. Aditus Kft
 • Péter Szegvári: Toward an EU Regional Policy: Challenges and Realities for Accession = Enhancing the Capacities to Govern: Challenges facing the Central and Eastern European Countries. Selected Papers from the 11th NISPAcee Annual Conference Bucharest 2003 (Eds. Bryane  Michael - Rainer Kattel - Wolfgang Drechsler) NISPAcee, Bratislava. 2004.
 • Szegvári Péter: A területi-statisztikai rendszerek viszonya a közigazgatási területi besorolásokhoz Magyarországon. = Uniós Értesítő 2004/5. szám. Aditus Kft.
 • Szegvári Péter: Magyarország intézményi felkészülése az európai regionális politika alkalmazására és az európai regionális demokrácia követelményeinek érvényesítésére. = Területi Statisztika, 2004/Május
 • Szegvári Péter: Közigazgatás és a helyi önkormányzatok: intézményrendszer, trendek, elképzelések. = A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Bp. Consulting. 2004.
 • Péter Szegvári: The Hungarian Municipal Financial Guarantee System. = Delivering Public Services in CEE Countries: Trends and Developments. NISPAcee, Bratislava, 2003.
 • Szegvári Péter: Önkormányzati lobbizás – területi lobbik Magyarországon. Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a helyi és a területi lobbizásra. = Lobbi kézikönyv. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány Budapest, 2002.
 • Szegvári Péter: Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a helyi önkormányzatok alkotmányos szabályozására. = KÖZ-POLITIKA 2002. december
 • Szegvári Péter: Az európai integráció, a helyi önkormányzatok és az alkotmányozás. = ÖNKORMÁNYZAT 2002/ november
 • Szegvári Péter: Az Európai Unió és Magyarország regionális politikája. = Európai Közigazgatási Szemle. 2002. 1-2. szám. A Magyar Jog melléklete.
 • Szegvári Péter: Milyen régiót akarunk? = ÖNKORMÁNYZAT 2002. július-augusztus
 • Péter Szegvári: Methods and Techniques of Managing Decentralization Reforms in Hungary. = Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe.  OSI/LGI, 2002.
 • Szegvári Péter: A határ menti regionális együttműködések. = Regionalitás - lokalitás a 21. Században. Tanulmánykötet. Komárom. MTA VEAB. 2001.
 • Szegvári Péter: Az Európai Unió regionális politikája. EURÓPA Kommunikációs és Minőségügyi Tanácsadó Iroda. Budapest, 2001.
 • Szegvári Péter: Helyi politika, helyi érdekek. = Fejezetek a politikai szociológia köréből. (Szerk.: Kéri László), Societas Politica / Miskolci Egyetem- Prudencia, Miskolc, 2001.
 • Szegvári Péter: A területfejlesztés időszerű kérdései, finanszírozási rendszere. = A közlekedéspolitika szerepe az ország területfejlesztésében. Bp. Hazai Kft. 2001.
 • Szegvári Péter: A kistérségek szerepe a település- és a terület-fejlesztésben. = A Falu. 2000. Nyár. XV/2.
 • Szegvári Péter: A regionalitás aktuális kérdései a terület- és közigazgatás-politikában. = Területi Statisztika. 2000. Szeptember
 • Szegvári Péter: Regionalizmus, regionalizáció. = Európa és a Magyar Közigazgatás. Magyar Közigazgatási Kar IV. Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat 1999. Május – Július. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1999.
 • Szegvári Péter: Gondolatok a közlekedés- és területpolitika összefüggéseiről. = Vidékfejlesztés – vidékpolitika. Cikkek, tanulmányok. Agroinform Kiadóház. Bp.1999. XIII/3.
 • Szegvári Péter: Féltsük-e a megyét a régiótól?  = Comitatus. 1998/1.
 • Szegvári Péter: A helyi önkormányzatok és a területfejlesztés kapcsolata. = A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Bp.Consulting. 1998.
 • Lackó László – Szegvári Péter (Szerk.): Az önkormányzati vezetők kézikönyve 1-12. kötet. ENSZ – HABITAT Kelet-Európai Központja. Bp. 1977.
 • Szegvári Péter: A magyar közjogi rendszer - A helyi önkormányzatok. = A polgár. Csokonai Kiadó. 1996.
 • Szegvári Péter: Az önkormányzatok szerepe a polgárosodásban. = Az újrapolgárosodó Alföld. MTA. Gyula- Békéscsaba. 1995.
 • Szegvári Péter: Vázlatos modellváltozat a főváros és az agglomeráció javasolt önkormányzati és közigazgatási rendszerére = Comitatus. 1994/7.
 • Szegvári Péter: Milyen legyen az önkormányzati közép-szint?  = ÖN-KOR-KÉP. 1994/5.
 • Szegvári Péter: Észrevételek a helyi önkormányzati törvény módosításához. = Ön-kormányzat. 1994/5.
 • Szegvári Péter: „Policáj” vagy „seriff”? Gondolatok a helyi önkormányzati rendőrségről = ÖN-KOR-KÉP. 1994/1.
 • Szegvári Péter: Többségi és/vagy konszenzuális demokrácia. = Társadalmi Szemle. 1994/2. szám
 • Szegvári Péter: Ma nem ugyanaz a helyzet ... (Gondolatok a helyi önkormányzati törvény továbbfejlesztése kapcsán) = ÖN-KOR-KÉP. 1994/2.
 • Szegvári Péter: Néhány gondolat a helyi népszavazásról. = ÖN-KOR-KÉP. 1993/10.
 • Szegvári Péter: A budapesti önkormányzat. = Gazdaság - jog - kormányzás. MTA. Bp. 1993.
"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában