Ami a szemünk előtt lebeg:

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben. " Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában

Bemutatkozik a Helyi Obszervatórium

1. A Helyi Obszervatórium célja

A Helyi Obszervatórium közvetlen célja a kormányzás átláthatóságának biztosítása, a területfejlesztési, térségfejlesztési, és településfejlesztési célok és eszközök, vagyis a gazdaság- és fejlesztéspolitika egészének hatékonyságjavítása érdekében olyan közérthető mutatószámok kialakítása, amelyekkel az egyes önkormányzatok és térségek munkája, valamint teljesítménye összehasonlíthatóvá válik. Mindemellett a Helyi Obszervatórium célja az is, hogy a gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés számára a hazai és külföldi „jó gyakorlatokat” gyűjtse, és azokat konkrét viszonyokra adaptálja.

A Helyi Obszervatórium hosszú távú célkitűzése, hogy az Európai Unió, és a kelet-közép-európai térség önkormányzati, és térségi folyamatait figyelő módszertani központjává váljon.

2. Eszközök, tevékenységek

Az önkormányzatok a demokrácia alapvető sejtjei: a helyi érdeket védik és képviselik az államhatalommal szemben. Ennek ellenére maga az önkormányzat, mint helyi hatalom maga is elidegenedhet a helyi közösségtől. A Helyi Obszervatórium a helyi közösségeket kívánja erősíteni azzal, hogy összehasonlító adatokat, módszereket szolgáltat a helyi, és a központi hatalom ellenőrzéséhez.

A Helyi Obszervatórium újszerűsége mindenekelőtt abban van, hogy közhasznú, független szervezetként a tudomány eszközeinek, és a nyilvánosság erejének felhasználásával törekszik a helyi közösségek ellenőrző-képességének javítására - nem utolsó sorban a közösségi identitástudat ösztönzésére.

Az Obszervatórium figyelemmel kíséri az önkormányzatok működését, fejlesztéseit, és összehasonlítható mutatószámok rendszeres közlésével, a nyilvánosság közérthető informálásával átfogó képet nyújt a szektor működéséről, a támogatás-abszorpciós kapacitásáról, a támogatások felhasználásáról és hasznosulásáról. Technikai segítséget nyújt a pályázatok menedzsmentjéhez, az Európai Unióból és hazai forrásból érkező támogatások lehívásának ütemezéséhez, és a pályázatok monitoringjához. Ezen felül az Obszervatórium - a nyilvános, illetve megvásárolható adatok mellett - saját adatfelvételeket készít. Olyan átfogó mutatókat (indexeket) kívánunk kidolgozni, amelyek a helyi folyamatokat – lakossági elégedettség, partnerség, közszolgáltatások – közérthetően, és pontosan tükrözik.

A Helyi Obszervatóriumot a közép-, és kelet-európai térség, hosszabb távon az Európai Unió önkormányzati folyamatait figyelő módszertani központtá kívánjuk fejleszteni. Az Obszervatórium nemzetközi összehasonlításaival a hazai önkormányzati szektor nemzetközi megítéléséhez és elismertségének javulásához is hozzá kíván járulni.

Öt átfogó területre kívánjuk összpontosítani az Obszervatórium munkáját:
  1. A helyi demokrácia helyzete / társadalmi kirekesztés-befogadás
  2. A helyi (köz)szolgáltatások, ellátórendszerek és közpénzügyek
  3. A lakosság helyzetének, elégedettségének, és a helyi gazdasági folyamatoknak az alakulása
  4. Partnerség, szakszerűség és stratégia a helyi, és kistérségi fejlesztésekben (pl. uniós és hazai támogatások felhasználásának és hasznosulásának folyamata)
  5. A helyi önkormányzatok tervezési és gazdálkodási-pénzügyi tevékenységeinek szakmai segítése.
A Helyi Obszervatórium tevékenysége közhasznú, civil ellenőrzési funkciót kíván ellátni kormányzattól, és pártoktól függetlenül a következő területeken:
  1. Az önkormányzati rendszer, a helyi demokrácia, és a helyi ellátás feltételeinek figyelemmel kísérése, az önkormányzati rendszer működésének megfigyelésével
  2. Eszközök, mutatószámok fejlesztése az önkormányzatok vizsgálatára, a mutatók értékeinek meghatározása, a szektorra vonatkozó előrejelzési módszerek kifejlesztése
  3. Rendszeres, nyilvános, összehasonlító információk közlése országos és nemzetközi szinten (negyedéves audit, éves audit)
  4. A helyi stratégiai és pénzügyi tervezés korszerű módszereinek elterjesztése
  5. Konferenciák, workshopok, fórumok és képzések szervezése

A Helyi Obszervatórium működési szabályzata letölthető PDF formátumban: ITT

Local & Regional Monitoring Institute

LRMI Helyi Obszervatórium Tudományos Elemző és Tanácsadó Nonprofit Kft.

1021 Budapest, Labanc u. 53/c
Cégjegyzékszám: 01-09-891344 ♢ Adószám: 14154061-2-41.

Levélcím
1539 Bp. Pf.:581

Telefon
+36 30 450 9511

E-mail
info@lrmi.hu
"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában