"A szakmai pontosságuk, valamint az objektív tudományos, de egyben a közérdekében hasznosítható, életszerű kérdésekkel való törődésük miatt, a Helyi Obszervatórium egy kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek műhelye."

Jókay Károly, IGE Kft., nemzetközi szakértő

"A Helyi Obszervatórium rövid időn belül az önkormányzatiság széles körében vizsgálataival és elemzéseivel sikeresen nyújtott segítséget a TÖOSZ-nak és rajta keresztül az önkormányzati szférának. A HO fiatal szakmai csapata nem csupán az önkormányzatok által felvetett kérdésekre törekszik válaszolni, hanem konferenciák szervezésével, új javaslatokkal is segíti a közös gondolkodást, az önkormányzatok tevékenységének összemérhetőségét."

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

"Munkám során többször is volt lehetőségem együtt dolgozni a Helyi Obszervatórium munkatársaival. Mindig inspiráló, lelkesítő volt felkészültségük és elkötelezettségük. Őszintén remélem, hogy a későbbiekben meg sokszor lesz alkalmunk egymást erősítve tevékenykedni a települési önkormányzatok érdekében."

Lendvay Endre, Responsum Kft. ügyvezető

"A Helyi Obszervatórium egy hiánypótló kezdeményezés, szinte nélkülözhetetlen partner az önkormányzatok szövetségek, és általában az önkormányzatok számára."

José Osete, az INFH budapesti igazgatója

"A Helyi Obszervatóriummal és Kovács Róberttel, a szakmai műhely vezetőjével városszociológusként, az önkormányzatok működését ismerő szakértőként több éve dolgozunk együtt. Tapasztalataink kiválóak, az Európai Uniós projektekben elsőrendűen vizsgázott együttműködésünk, köszönhetően többek között szakmai jártasságuknak és korrektségüknek."

Barabás Tünde, az Országos Kriminológiai Intézet
Főmunkatársa, Kommunikációs és Oktatási osztályvezető

Local & Regional Monitoring Institute

LRMI Helyi Obszervatórium Tudományos Elemző és Tanácsadó Nonprofit Kft.

1021 Budapest, Labanc u. 53/c
Cégjegyzékszám: 01-09-891344 ♢ Adószám: 14154061-2-41.

Levélcím
1539 Bp. Pf.:581

Telefon
+36 30 450 9511

E-mail
info@lrmi.hu
"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában