Születési hely, idő:   1954. június 11, Pécs
     
Nyelvismeret:   Német
Angol
Orosz
     
Végzettség: 2001 PTE KTK
Egyetemi habilitáció
A habilitációs előadás címe: A területfejlesztés irányításának sajátosságai az Európai Unióban és Magyarországon
  2000 MTA doktora
A doktori értekezés címe: Regionális politika és közigazgatás
  1988 Politikatudomány kandidátusa
A kandidátusi értekezés címe: A helyi politikai viszonyok és intézményeik
  1978 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Egyetemi doktori diploma
     
Családi állapot:   Férjezett: Pál Zoltán szobrászművész
Gyermekei: Dániel (1980), Márton (1983)

Pályafutás:

2002     az akadémiai főállás mellett főfoglalkozású munkaviszonyban a PTE BTK-n kinevezett egyetemi tanár
2000     igazgató és tudományos tanácsadó
1997     DTI igazgató
1992     DTI igazgatóhelyettes
1989     Belügyminisztérium, osztályvezető
1988     tudományos főmunkatárs
1983 - 1988 munkatárs, DTI
1978 - 1983 segédmunkatárs, DTI
1978 -   MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs

Kutatási terület:

A közigazgatás területi problémái, helyi politikai viszonyok, önkormányzati rendszer, területfejlesztés irányítási összefüggései, európai regionális politika.

Oktatási tevékenység:

 • 2001. januárja óta főállású tudományos főmunkatárs, 2002 július 1. óta kinevezett egyetemi tanár a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékén
 • PTE BTK szociálpolitikai levelezős képzés óraadó
 • PTE Közgazdaságtudományi Kar Regionális politikai PhD Program- óraadó
 • PTE ÁJK- Európai önkormányzati gazdaságfejlesztési posztgraduális képzés, óraadó
 • Alapító tagja a PTE BTK Európa és a magyarság c. interdiszciplináris doktoriskolájának
 • Széchenyi professzori ösztöndíjas 1998-2001 között PTE BTK

Tudományos társasági tagság:

 • Magyar Politikatudományi Társaság
 • MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság
 • MTA Regionális Tudományi Bizottság
 • Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság
 • Pécsi Akadémiai Bizottság Területfejlesztési Bizottsága
 • Pécsi Akadémiai Bizottság Politikatudományi Munkabizottság
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Szociológiai, politikatudományi bizottsága
 • European Association of Researches on Federalism
 • International Geographical Union Commission on Geography and Administration
 • Regional Science Association
 • European Science Foundation Standing Committee of Social Science
 • MTA IX. Gazdaság és Jogtudományok Osztálya doktori képviselő

Egyéb tagság:

 • Baranya Megyei Önkormányzat Képviselő testülete 1994-2002.
 • Comitatus, Info-Társadalomtudomány c. folyóiratok szerkesztőbizottsága, 1992-
 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata- külügyi bizottsági szakértő, 2002-
 • Miniszterelnök Önkormányzati és Közigazgatási Tanácsadó testülete 2004-2006

Díjak:

 • Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja 1982, 1987.
 • Comitatus c. folyóirat nívódíjai:
  1. helyezés: 1992, 2000
  2. helyezés: 1993, 1996,
 • 10 év legjobb szerzői teljesítménye, 2003
 • Pécs M. J. Város Önkormányzatának Tudományos Díja 2000
 • Széchenyi Professzori ösztöndíj 1997-2001
 • MTA Akadémai díj 2002.
 • Pécs M. J. Város Közgyűlése Pro Civitate Kitüntetés, 2004
 • Pro Regio, Belügyminisztérium, 2007
 • Deák Ferenc kutatói díj, Pro Renovanda Cultura Hungariae, 2008

Külföldi tanulmányutak:

 • Rövidebb tanulmányutak, konferenciahelyszínek: NDK, Lengyelország, Cseh¬ország, Szlovákia, Szlovénia, Finnország, Kína, India, Szerbia, Bulgária, Románia, Franciaország, Olaszország, Németország, Belgium, Ausztria, Görögország, Izrael, Spanyolország, Dél-Afrika, Írország, Egyesült Királyság, Ukrajna, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Chile, Litvánia, Mexikó, Dánia
 • Hosszabb tanulmányutak: NSZK, Ausztria, USA, Franciaország

Nemzetközi konferenciákon tartott előadások:

 • Developmental Issues of the Regions of V-4 Countries, Internationale Workshop, Smolenice,  Szlovákia, 1994
 • State University of New  Jersey Rutgers, New Brunswick, USA előadások a Center for Russian, Central and East European Studies keretében, 1995. 
 • New Europe: Images of the Democratic Order, symposium sponsored by Volkswagen Stiftung, Wroclav 1996. 
 • Föderalismus und Dezentralisation in Mittel-Ost Europa, konferencia, Marshall Center, Garmish-Partenkirchen 1996. 
 • The Hungarian Local Governments. Friedrich Ebert Stiftung, Sofia Loka, Szlovenia 
 • The new order of the regional policy in Hungary: aims, actors, means. Athen 1997. 
 • The Changing Role of Subnational Government in Hungary, Beer Sheba, 1998. Izrael 
 • The new institutional order of regional policy in Hungary. 1998 Varsó 
 • Most Programme of UNESCO, Capetown, South Africa 1998. 
 • Gegenwartige Lage und Zukunft der territorialen Selbstverwaltungen in Ungarn. Universität Erfurt, 1998 
 • The Hungarian regional policy. East-West Institute, Kiev, Community and regional development in Ukrania, 1999 
 • Partnership Institutions within Hungarian Public administration system corporativism in the spirit of co-ordination and flexibility, Bern, IGU Conference 1999. 
 • IRS Workshop on regionalisation processes Berlin, 2000 
 • Eine Bilanz der politischen und wirtschaftlichen transformation in Ungarn, Volkshochschule, Fellbach, 2001 
 • Emerging Governance Structures in Hungary. Workshop, Freie Unierstitat, Berlin, 2001 
 • Partnership or elitism. The regional development councils in the reality. RSA conference, Gdansk, 2001 
 • A területi hatalommegosztás dilemmái. Csíkszereda, II. Székelyföld konferencia, 2001 
 • The challenges of regional development in public administration. NISPACee, Krakko 2002 
 • The institutional adaptation problems of Hungarian regional policy. RSA conference, Aix-an Provance, 2002 
 • The decentralisation process in Croatia. OSI, Croatia, Zágráb, 2002 
 • Institutions and actors in Hungarian regional policy. ADAPT-programme, Brüsszel, 2002 
 • Learning process of public administration in Hungarian regional policy. ADAPT programme, Budapest, 2003 
 • Regionalism: Options and Scenarios for Hungary. 51. International Conference of Americanist’s, Santiago de Chile, 2003 
 • Why do institutions matter? External Pressures and Domestic Public (Regional and Environmental) Policy Transformation in Hungary and Poland. co- authors: Bernadette Connaughton, Dr Malgorzata Czernielewska, Dr. Leeda Demetropoulou, Dr. Christos Paraskevopoulos, Uppsala, ECPR., 2004 
 • Shaping regions in Hungary, CEPSA conference, Budapest, 2004 Planning Theory in Practice, konferencia, Torino 1986. Tagung der Kommunalwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft, Graz, 1991. Conference of IGU Commission on Geography and Administration, Montpellier 1993. Europa – Forum Neumarkt, A. 1993. 
 • Challenges of regional policy and responses of traditional public administration in Central-East- European countries. 8. International Research Symposium on Public Management, Budapest, 2004. március 
 • The chances and the future of regionalisation in Hungary, 1st DRC (Danube Rectors Conference) Summer School, Pécs, 2004, aug. 9 
 • The system of local governance in Hungary before and after the systemic change in 1990. (Il sistema di governo locale in Ungheria prima e dopo il cambiamento di regime (1990), Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa. Le amministrazioni comunali in Europe Centrale e Orientale in eta contemporaria: Vicenza, 2004. Október 23. 
 • The experience of Hungarian local govermnent system. Faculty of Management. Braca Karic University. Workshop on local management reform. 2004 November 11. Novi Sad 
 • Hungarian Regions Week at the Committee of the Regions, Brussels, A pilot region: South Transdanubia, 2005, március 17. 
 • Regionalism and transition, policy paradox in Hungary. Multi-level Governance in Europe, Connex conference (Network of Excellence 6th Framework), Athen, 2005. május 5-7. 
 • Europeanization and two phases of regionalism in Hungary. RSA International Conference, 2005. Mai. Aalborg 
 • The new scene of politics in Hungary: the region. International Conference of European Consortia of Political Researchers. Budapest, 2005. 10 September 
 • The shaping regions in Hungary. European Week of Regions and Cities, Brussels, 2005, 10-13 october, DG Regio- COR 
 • Europeanised regional policy and national administration. How does Hungary fit?. International Workshop Transatlantic Dialoges II. University of Guadalajara- Leibniz Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung Guadalajara, Mexico, 2005. 8-10 Nov 
 • Region-building in Hungary. The case of South Transdanubia. Symposium on Regional Development and Governanc in Ankara, 7-9, September 2006, Middle East Technical University 
 • Does regionalism come to a deadlock in Central and Eastern Europe. RSA Annual conference, Lisbon, 2007, aprilis 3. 
 • Regionalism: options and scenarios for Hungary. Mexico, Cuernavaca, október 31. 2007. 3. Congreso Internacional de Historia Económica, Universidad Autonóma del Estado de Morelos 
 • Hungary’s regional structures: from setting up to reform. Ecole Normale Superiure, Lyon, november 29. 
 • Magyarországon rendezett konferenciákon plenáris üléseken szerepelt mintegy 50 alkalommal, szekcióüléseken mintegy 80 alkalommal

Publikációk:

Összes publikáció:

 • könyvek: 6
 • szerkesztések: 18
 • tanulmányok, cikkek: 225

Munkáira hivatkozások:

 • magyarul: 577
 • idegen nyelven: 91

A fontosabb könyvek, szerkesztések 1990 után:

 • Helyi politika. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 229 p. (Területi és Tele¬pü¬lési Kutatások, 5.) 
 • The Basic Political and Structural Problems in the Working of Local Governments in Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, 1993. 36 p. (Discussion Papers, 14.). 
 •  (szerk.): Tények és vélemények a helyi ön¬kor¬mány¬za¬tokról. Pécs: MTA RKK, 1993. 247 p. Társszerkesztő: Csefkó F. 
 • (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Veszprém, Comitatus Kiadó, 1994. 239 p. Társ-¬szerk.: Agg Z. 
 • (szerk.) Európába megy a megye. 10 konferencia kötet önálló illetve társ-szerkesztése 1993-2003, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs 
 • (szerk.): Részönkormányzatok, kisebbségi ön¬kor¬mány¬zatok szabályozása és működése. A pécsi tapasztalatok. Pécs: MTA Regio¬nális Kutatások Központja, Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1996. 131 p. 
 • Regionális politika és közigazgatás. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1999, 282 p. (Területi és Települési Kutatások, 14, .Studia Regionum) 
 • (szerk.): Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest: Osiris, MTA Kisebbségkutató Műhely, MTA Regionális Kutatások Központja, 1999. 355 p. Társ-szerk.: Csefkó F. 
 • (szerk.): Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés. Budapest: 2000. MTA, 2000. 245 p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. Területfejlesztési programtudományos alapozása). Társszerk.: Horváth Gy. 
 • Regionális politika és közigazgatás, 2. átdolgozott kiadás, Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2001. 303. p 
 • (szerk.): Finta István - Pálné Kovács Ilona - Pfeil Edit: Közigazgatási alapok. Unió, Bp. 2001. 279 old. 
 • Regional Development and Governance in Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, 2001. 41 p. (Discussion Papers, 35.). 
 • (szerk): Az EU-konform területfejlesztési régiók kialakítása. Rövidített változat. Magyar Közigazgatási Intézet-Világbank- Budap-est, 2001. 
 • A területfejlesztés irányítása. PTE KTK. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktoriskola. Habilitációs előadások, Pécs, 2003. 64 old. 
 • Pálné Kovács, Ilona–Hajdú, Zoltán (eds.): Portrait of South Transdanubia: A Region in Transition. Pécs: Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, 2003. 204 p. 
 • (szerk): Versenyképesség és igazgatás. MTA RKK, Pécs, 2004. 264 p. 
 • (szerk): Regionális reformok Európában. IDEA- TÖOSZ, Bp. 2005.

Legfontosabb kutatási projektek:

Egyéni hazai kutatási programok:

 • A lokális autonómia kialakulásanak feltételei  (1991–1993), OTKA 373
 • Helyi politika és közigazgatás (1995–1998) OTKA T028128
 • A területi szintű érdekegyeztetés, a partnerség új formái, ( 2002-2004)OTKA T03278
 • Kistérségek és a megyei irányítás összefüggései (1994–1995), OKTK
 • 96-54/32– A regionalizmus intézményesülési lehetőségei Magyarországon (1996–1997), AKP

Nemzetközi programokban való részvétel:

 • G-Fors (Governance for Sustainability) EU 6. keretprogram 2006-2008
 • EU-Dimensions- ( Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood…)(EU keretprogram 2006-2008.
 • Study on the Potential and Needs of the New Member States, (No 2004 CE 16 0 AT 038), EC, DG Regio, 2005.
 • Az ESDP és az EU kohéziós politikájával kapcsolatos területi forgatókönyvek és folyamatok, ESPON 3.2. project -2004–2006, Európai Bizottság
 • ADAPT (EU Enlargement and Multilevel Governance), 2001–2004, EU 5. keretprogram Európai Tanács Kutatási Főigazgatóság.
 • NEI Training Regional Development Professionals (H 9705–0204), Regionális Területfejlesztési Szakértők Képzése (Phare HU–9705–0204), 2000.
 • European regional development and cohesion policy (IB JEP–13019–98), 1999–2000. TEMPUS JEP
 • Socially sustainable cities. UNESCO-MOST, 1998
 • Training managers in regional development and European cooperations (S JEP–09836–95)  1996–1998.TEMPUS SJEP
 • Reform of the Hungarian Regional Development Fund. Transformation of the regional development incentive system in Hungary. (HU 92100172–173)
 • 1996–1997. Phare Regional Development Programme for Hungary
 • Strong and weak sides of the Hungarian regional policy and Regional Development Fund (HU 92100170) 1995–1996. Phare Regional Development Programme for Hungary

Intézeti és egyéni alapkutatások- témavezetése:

 • A politika új színtere, a régió. OTKA 2005-2007
 • A területi érdekérvényesítés új formái, OTKA 2003-2005.
 • Mozgásszervek és életminőség – A dél-dunántúli régió sajátosságai, alprogram, Nemzeti Kutatás Fejlesztési Program , 2001–2004.
 • Régiók és települések versenyképessége- A versenyképesség igazgatási feltételei alprogram, NKFP, 2001-2004.
 • A kisebbségi önkormányzatok működésének országos tapasztalatai 1998., Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosa.
 • Magyarország az ezredfordulón, stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián IV. Területfejlesztési program – Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés (megye, régió, kistérség) 1997, Magyar Tudományos Akadémia.

Szakértői tevékenység/alkalmazott kutatási projektek vezetése:

 • Területfejlesztési intézményrendszer feladat-és hatáskörei, a működés hatékonyságának elemzése, továbbfejlesztési javaslatok, 2004. Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
 • A területi folyamatokról és a területi politika eredményeiről szóló országgyűlési beszámoló szakmai, tartalmi követelményei 2002, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
 • A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény átfogó felülvizsgálata, 2001, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
 • Az EU konform területfejlesztési régiók kialakítása, 2000, Miniszterelnöki Hivatal.
 • A területfejlesztés regionális szintű intézményrendszerének kiépítése, 1999, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
 • A TÁKISZ-ok szerepe a területi közigazgatásban, működési tapasztalatai, a továbbfejlesztés irányai, 1998. Közigazgatás Korszerűsítési Kormánybiztos a Világbank finanszírozásában.
 • A régióépítés stratégiája: A régiók kiépülésének folyamata, a regionális identitás jelenlegi helyzete, a regionális szint kiépítésének stratégiai lépései, 1998. KTM/ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
 • A területi közigazgatás továbbfejlesztése és az államháztartás reformja (1994–1997), Pénzügyminisztérium.
 • Keszthely, Hévíz településfejlesztési koncepciója, 2001, Koller és Tsa Kft.
 • Dél-Zselici Települések Szövetsége fejlesztési koncepciója, 1996, Dél-Zselici Települések Szövetsége.
"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában