Tevékenységi kör

A Helyi Obszervatórium tevékenysége közhasznú, ezért civil ellenőrzési funkciót kíván ellátni kormányzattól, és pártoktól függetlenül a következő területeken:

 1. Az önkormányzati rendszer, a helyi demokrácia, és a helyi ellátás feltételeinek figyelemmel kísérése, az önkormányzati rendszer monitoringja
 2. Eszközök, mutatószámok fejlesztése az önkormányzatok vizsgálatára, a mutatók értékeinek meghatározása
 3. Rendszeres, nyilvános, összehasonlító információk közlése országos és nemzetközi szinten (negyedéves audit, éves audit)
 4. Konferenciák, workshopok, fórumok és képzések szervezése
 5. Projektek, tanulmányok készítése, szekértői tanácsadás

Vizsgált területek - alkalmazott mutatószámok rendszere

 • Helyi demokrácia/társadalmi kirekesztés-befogadást

  1. Közvetlen demokrácia megvalósuló elemei, a lakosság bevonása a helyi közügyekbe
  2. Civil szervezetek bevonása a döntés-előkészítésbe, párbeszéd
  3. Kisebbségek helyzete, társadalmi befogadás
 • Helyi szolgáltatások – szolgáltató önkormányzat

  1. Szolgáltatások megléte
  2. Szolgáltatások elérhetősége
  3. Szolgáltatások minősége
 • Helyi pénzügyek

  1. Pénzügyi stabilitás
  2. Bevételi politikai
  3. Önkormányzati prioritások
 • Programozás és pénzügyi tervezés

  1. Helyi önkormányzat abszorpciós kapacitása
  2. Támogatások hasznosulásának mérése, és program-monitoring
 • Lakossági elégedettség

  1. Népesség számának változása
  2. Lakosság közérzete
  3. A helyi politika lakossági támogatottsága
 • Helyi gazdaság (lakosság és vállalkozások helyzete) - önkormányzati erőfeszítések, politika hatása

  1. A lakosság jövedelmi és foglalkoztatási helyzetének változása
  2. A helyi vállalkozások versenyképességének változása
  3. Önkormányzati intézkedések az elérhetőség, a lakosság és a vállalkozások helyzetének javítására

A fenti mutatók alapján összetett mutatószámot alakítunk ki, amely egy-egy település, térség fejlettségét jeleníti meg. Ez a komplex mutatószám összehasonlíthatóvá teszi az önkormányzatok tevékenységét, illetve annak eredményességét.

Local & Regional Monitoring Institute

LRMI Helyi Obszervatórium Tudományos Elemző és Tanácsadó Nonprofit Kft.

1021 Budapest, Labanc u. 53/c
Cégjegyzékszám: 01-09-891344 ♢ Adószám: 14154061-2-41.

Levélcím
1539 Bp. Pf.:581

Telefon
+36 30 450 9511

E-mail
info@lrmi.hu
"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában