1955 - 2014

Nyelvismeret:   Orosz nyelv - felsőfokú szakmai nyelvvizsga
Angol nyelv - középfokú nyelvvizsga
Oxford International Business English Certificate
     
Végzettség: 1997 Nemzetközi Bankárképző Intézet Posztgraduális Bankdiploma Program
Posztgraduális bankdiploma
Bankmenedzser szakirányú szakokleveles közgazdász
  1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Tanári „A” szak, okleveles közgazdász
  1973 Budapesti Eötvös József Gimnázium
     
Tudományos fokozat: 2003 Habilitált Doktor (Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar)
  1988 Közgazdaságtudomány kandidátusa (Magyar Tudományos Akadémia)
  1981 Közgazdász egyetemi doktor Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)

Pályafutás:

1999 - 2011 tudományos és módszertani főosztályvezető, majd tudományos tanácsadó, Állami Számvevőszék Módszertani és Továbbképző Intézet, majd tudományos tanácsadó, majd tudományos tanácsadó Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, 2009-től ÁSZ Kutató Intézete
1997 - 1998 Postabank és Takarékpénztár Rt. Ellenőrzési Igazgatóság
ügyvezető igazgató
1992 - 1997 Budapest Bank Rt. Gazdasági elemzések főosztálya
osztályvezető, főosztályvezető-helyettes

Budapest Bank Rt. Üzleti elemzési és fejlesztés főosztály
főosztályvezető
1991 - 1992 tudományos osztályvezető, PM Gazdaságpolitikai és Tervezési Intézet
1988 - 1991 tudományos osztályvezető, Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutató Intézete
1982 - 1988 tanszékvezető, Belügyminisztérium Oktatási Igazgatóság
1978 - 1982 egyetemi tanársegéd, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

Oktatatási tevékenység:

 • 2000-2008 részfoglalkozású egyetemi docens, Miskolci Egyetem Pénzügyi tanszék
 • 2000-2010 részfoglalkozású egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyi és Számvitel Tanszék
 • 2008 egyetemi docens
 • 2011 egyetemi tanár BGF, Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügy Intézeti Tanszék,
 • 2009 Pénzügyi és Számviteli Intézet vezetője
 • 2010 Pénzügyi Intézeti Tanszék megbízott vezetője
 • 2012 -Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos rektorhelyettese 
 • A pályakezdés óta kisebb megszakítással folyamatos oktatási tevékenység a felsőoktatásban illetve különböző továbbképzési formákban
 • Közigazgatási Szakvizsga Bizottság tagja
 • Pénzügyek, közpénzügyek, pénzügyi ellenőrzés és közszektor kontrolling tárgyak oktatása graduális és Ph. D. keretekben
 • Két doktori iskola oktatója
 • 5  végzett Ph.D hallgató, jelenleg 2 abszolutóriumot szerzett doktori hallgató
 • Az Anglia Ruskin University PhD Programjának témavezetője

Szakmai tevékenység:

Tudományos kutatás:

 • 2 OTKA vezetője
 • OTKA és  OKTK kutatásokban való részvétel

Hazai tanácsadói, szakértői tevékenység:

 • Települési Önkormányzatok Szövetsége szakértője
 • Magyar Köztársaság Kormánya Modernizációs Programja (1996)
 • Belügyminisztérium IDEA Közigazgatási Reform Projekt Finanszírozási munkacsoport-vezető (2002-)
 • Miniszterelnök Közigazgatási és Önkormányzati Tanácsadó Testülete (2004-)
 • Államreform Bizottság Önkormányzati Munkacsoport
 • A MAB részére végzett szakértői munkák

Nemzetközi szakértői tevékenység, tanácsadás:

 • EBRD, USAID projektek

Szakmai közéleti tevékenység:

 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértője
 • 2010-2012 között a Társadalomtudományi Szakbizottság tagja
 • 2013-tól OTKA zsűritag

Kiemelt szakmai területek:

 • Közpénzügyek elmélete és gyakorlata, fiskális politika
 • Önkormányzati pénzügyek
 • Pénzügyek, banktan
 • Ellenőrzés módszertan
 • Magyar gazdaságpolitika történet

Szakmai szervezeti tagságok:

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
 • MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, Pénzügyi albizottság, tag
 • Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügyi szakosztály és Fejlődés gazdaságtani szakosztály és Ellenőrzési Szakosztály, Pénzügyi Szakosztály tag
 • MKT Ellenőrzési Szakosztály Elnökségi tag

Publikációk:

több, mint 127 hivatkozott és / vagy lektorált publikáció, közülük 15 idegen nyelven, ebből 1 könyv, 5 önálló könyv, 38 könyvfejezet, 7 tanulmánykötet.

 

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában