Az iparűzési adó beszedési módjának kapcsán a Helyi Obszervatórium egy rövid kutatást végzett, arról hogy ez milyen hatással van az önkormányzatokra, és hogy nem utolsó sorban hogyan fogadták ezt a változást az önkormányzatok.

Vizsgálatunk eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy az iparűzési adó egy nagyon jelentős adó az önkormányzatok számára. Nem csak a mértéke, hanem az önkormányzatok gazdaságpolitikájának, és a helyi vállalkozásokhoz való viszonyának az alapja. A jövedelmezőségen túl, fontos számára a helyi cégek elégedettsége, a munkaerő felszívóképessége. Sok önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart a vállalkozásokkal, amit élénkebbé tett az a szándék, hogy a gazdasági válság hatásait tompítsák.

Összefoglaló anyagunk ITT olvasható.

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában