A projekt keretében feldolgoztuk a megyei jogú városok e-mobilitásra vonatkozó program elemeit, belehelyezve azokat egy nemzetközi és hazai statisztikai környezetbe, az iparág várható fejlődési dinamikájába. Összehasonlítottuk és értékeltük a vizsgált elemeket, és meghatároztuk az egyes városok elkötelezettségi szintjét. Figyelembe vettük a vizsgálatkor, hogy az alapanyagként szolgáló dokumentumok sokszor sematikusak, és gyakran a későbbi, a legszélesebb spektrumon várható pályázati kiírásoknak való megfelelés célját szolgálják.

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában