A MAFIS - önkormányzati pénzügyi menedzsment megújítása projekt

(HUSK/1101/1.6.1/00041 Önkormányzati pénzügyi menedzsment reformja, Magyar vezető partner: Helyi Obszervatórium, Indulás: 2013-14)

 

A Helyi Obszervatórium a TÖOSZ-szal és ECM (Pozsony, Szlovákia - vezető partner) közösen igyekezett áttekinteni az 1990-es évek második felében a tárgyban született, és utóbb nemzetközi szervetek (Financial management for local governments, UN Habitat - LGI) által átvett, publikált szakanyagokat. A projekt kezdeményezője Luba Vavrova professzor asszony volt.

A legtöbb fejezett előzménye megtalálható az eredeti kiadványban, ugyanakkor "A programköltségvetés" önálló anyagként jött létre a közös munka tapasztalatai, a fejlesztő gondolatok, és részben a 1990 évek végi gondolatok átdolgozása nyomán. 

Az átdolgozott háttéranyagok alapján képzéseket alakítottunk ki, amelyek Magyarországon több vonatkozásban továbbéltek, beépültek a TÖOSZ képzéseibe. 

A MAFIS projekt önálló honalappal is rendelkezik: ez megtekinthető: itt. 

 

Az elkészült anyagokat a TÖOSZ és a Helyi Obszervatórium közösen publikálta:

 

Az eredeti tanulmány:

Benedek István - Kovács Róbert (szerk.): A teljesítményelvű önkormányzati pénzügyi menedzsment (2014)

Ezt követően 2015-ben revízió alá került az anyag és kisebb nagyobb változásokkal, önálló kötetekben megszületett a 2. kiadás:

1. kötet Helyi Obszervatórium: Bevezetés a teljesítményelvű pénzügyi menedzsmentbe

2. kötet Szegvári Péter: A helyi önkormányzatok gazdálkodása

3. kötet Szegvári Péter: Pénzügypolitika

4. kötet Szegvári Péter: Innovatív pénzügyi menedzsment megoldások

5. kötet Kovács Róbert: Pénzügyi elemzés és pénzügyi mutatók

6. kötet Kovács Róbert: Programköltségvetés

7. kötet Kovács Róbert - Szuchy Róbert - Szuper József: Teljesítménymérés

8. kötet Ongjerth Richárd - Szuchy Róbert - Szuper József: Vagyongazdálkodás

9. kötet Barati Izabella: Települési fejlesztések

 

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában