Az ügyféloldali vagy harmadik oldalú erőszak a TŐOSZ norvég alapból finanszírozott projektje volt. A Helyi Obszervatórium online kérdőíves vizsgálatot végzett a projekt keretében polgármesterek, jegyzők és hivatali dolgozók keretében.

A vizsgálat rendkívüli eredményt hozott, amennyiben, egy alig ismert problémáról derült ki, hogy önkormányzatok, önkormányzati dolgozók számára, szinte napi szinten okoz súlyos gondot. A probléma felismerésének hiánya, a látencia szinte automatikusan jelenti a kezelés hiányát is. A TÖOSZ a felmérés nyomán, a norvég projektek, és később ezektől függetlenül is képzéseket szervezett a probléma kezelésére.

A kutatás feldolgozása a három párhuzamos minta miatt rendkívül bonyolult feladat volt.

A tanulmány megtekinthető itt.

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában