Kovács Róbert-Sükösd Anikó: Önkormányzati pénzügyi elemzést megalapozó háttértanulmány

2014-ben az MTA RKK megbízásábaól, az ÁROP kutatás keretében egy jelentős pénzügyi modellezési kísérletet végeztünk a Magyar Államkincstár által rendszeresen gyűjtött önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási adatokon 2011-2012 vonatkozásában. A háttérelemzések a településmorfológiai és a támogatási rendszer sajátos hatásairait feszegették.

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában