Az önkormányzatok adóssághelyzete

 

 

 

2012 kora őszén, az önkormányzati adósságkonszolidáció előestéjén, a TÖOSZ és a Bankszövetség fórrumot rendezett az önkormányzatok eladósodottságáról. A letölthető háttértanulmány a mai napig érdekes információkat tartalmaz az önkormányzatok eladósodottságának mértékéről, szerkezetéről. 

Kovács Róbert

"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában